Telemarksgalleriet

Telemarksgalleriet viser utstillinger med nasjonal og internasjonal kunst.
Industrimuseet omhandler tidenes viktigste norske oppfinnelse; lysbueovnen og produktet kunstgjødsel. Kunstgjødselproduksjonen var avgjørende for å endre en vanskelig matsituasjon verden over, og forandret Norge fra et fattig bondesamfunn til et moderne velferdssamfunn.

Kunstmuseet viser kunst fra Norsk Hydros og Norsk Industriarbeidermuseums kunstsamlinger, samt Terje Bergstad samlingen. Kunstsamlingene inneholder bilder fra kraftutbyggingens og industriens gullalder i Telemark, med kunstnere som Christian Skredsvig og Theodor Kittelsen

RELATERTE AKTIVITETER